STATUTEN

Art.1 Wie kan lid worden van blowfield bikers?

In principe mag iedereen die in Blaasveld woont of er zou moeten wonen meerijden. Wie echter lid wil worden, dient voorgedragen te worden door één van de beëdigde leden, die altijd bereid zijn hiertoe steekpenningen te aanvaarden. Elk bestuurslid kan echter bij eenvoudig opsteken van het hand zijn veto stellen. Indien u niet tijdig uw lidgeld betaalt, wordt u de toegang tot het clublokaal gedurende 3 weken ontzegd en wordt u met pek en veren door de Blaasveldse straten gejaagd, achtervolgd door een meute Blowfield Bikers met brandende fakkels.

Art.2 wat moet ik kunnen en kennen?

– U moet al eens een koersfiets van dichtbij gezien hebben en de kunst van het klikpedaal-systeem volledig onder de knie hebben en dit vanaf de eerste rit (Het verleden heeft ons genoodzaakt deze regel op te nemen in de statuten)
– U moet een binnenband kunnen vervangen in 5 min. (voorband) en 7 min. (achterband)
– U moet beschikken over een minimale kennis van het wielerjargon. Volgende uitdrukkingen bezigt u dan ook als de beste Flandrien: ‘een chasse patat doen’, ‘dikke benen hebben’, ‘stront aan den bidon hebben’, ‘last hebben van asfalteczeem’, ‘er ne snok aan geven’, ‘alles naar rechts gooien’, ‘den baard laten staan’, ‘aan den elastiek hangen’,…
– U dient het verschil te kennen tussen blond en bruin (bier)
– U kent alle grote Flandriens bij naam en toenaam.
– U kunt van een bidon drinken zonder om te vallen.
– U kunt in een treintje rijden.

Art. 3 een blowfield biker zal nooit…

… aan de start verschijnen met een vuile fiets.
… aantreden met een tenue niet eigen aan de club
… een cadeau gekregen bierkorf alleen ledigen
… met geschoren benen aantreden. Tenzij van vrouwelijk kunnen.
… zonder koersbroek aantreden. Tenzij van vrouwelijk kunnen.
… spatborden noch boekentasdrager op zijn stalen of karbonnen ros bevestigen.
… een mountainbiker de kop laten doen.
… zijn neus snuiten met een zakdoek indien hij op de koersfiets zit.
… een ander clublid zomaar achterlaten bij pech.
… met een ‘moef’ aan de start verschijnen. Indien dit opgemerkt wordt door een ander lid dient u uw stalen rosstante pede huiswaarts te keren.

… zijn telefoon opnemen tijdens de rit en vragen aan de andere Bikers om even te wachten. Neem je de telefoon op, dan zorg je ervoor dat je kan volgen. Er is 1 uitzondering toegestaan: als je vrouw hoogzwanger is en op het punt staat om te bevallen.

Art.4 Waartoe verbindt het lidmaatschap van de blowfield bikers zich?

Als lid van de Blowfield Bikers verbindt u zich ertoe op gezette tijden uw benen op te offeren aan het hogere ploegbelang, teneinde u in groepsverband te wijden aan de wielerpraxis en te fietsen tot u
 erbij neervalt.

Art.5 Wat bieden de Blowfield bikers aan hun leden?

De Blowfield Bikers bieden u een lichtpunt in uw grijze bestaan, en voorzien uw wieleractiviteiten van de nodige omkadering en perspectief. Maw ze vormen een algemeen referentiekader voor uw pedalistieke ervaringen om zodoende de wielerkampioen in u aan te wakkeren.

Art.6 Zijn uit den boze:

Fietstruitjes met reclame-opdruk, tenzij ironisch bedoeld; mountainbike-fietsen tenzij ironisch bedoeld.

Grappen van het niveau van Geert Hoste.

Demarreren wanneer één van de kopmannen tekenen van vermoeidheid vertoont.

Art.7

Elk lid moet op eender welk moment van de rit luidkeels het stamnummer 02010006 kunnen roepen op straffe van het niet mogen drinken van een Vedett bij aankomst in het clublokaal.
Opgemaakt te Blaasveld – Februari 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 


*